koupě a financování

Na úhradu části kupní ceny je možné využít zvýhodněné nabídky Hypotečního úvěru Komerční banky nebo Hypoúvěru Modré pyramidy Kontakt na finančního poradce, který vám sdělí více informací, naleznete v záložce Kontakt.

Jak to u nás probíhá?

Uvědomujeme si, že koupě nemovitosti je zásadním životním krokem. Jsme připraveni udělat maximum proto, abychom Vám celý proces usnadnili a pomohli s výběrem. Chceme se stát Vašim "přítelem na telefonu”, kdykoliv budete potřebovat něco probrat nebo s něčím poradit, budeme pro Vás k dispozici.

Po důkladném výběru vhodné bytové jednotky Vás pozveme na podpis rezervační smlouvy, který proběhne v sídle generálního dodavatele VPP Group a.s., které se nachází v obci Velim, hned vedle Kolína.

  1. Podpis rezervační smlouvy

    Podpisem rezervační smlouvy Vám začne běžet 5ti denní lhůta pro zaplacení rezervačního poplatku ve výši 100.000,- Kč , který bude následně odečten od celkové kupní ceny.

  2. Podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní (dále jen SOSB)

    Nejpozději do 60ti dní ode dne podpisu rezervační smlouvy je nutné uzavřít SOSB. Po jejím podpisu budete mít 5 pracovních dní na zaplacení druhé splátky ve výši 15 % (slovy: patnácti procent) kupní ceny, včetně DPH.

  3. Kupní smlouva

    K uhrazení třetí splátky kupní ceny budete písemně vyzváni po dokončení stavby, vydání kolaudačního souhlasu a zápisu bytového domu s přiděleným popisným číslem do katastru nemovitostí. Tato splátka bude ve výši 85 % (slovy: osmdesát pět procent) kupní ceny, včetně DPH, snížené o rezervační poplatek. Na uhrazení třetí splátky budete mít 30 dní ode dne doručení výzvy. Po připsaní třetí splátky na zvláštní vázaný bankovní účet proběhne podpis Kupní smlouvy, která bude potvrzením skutečnosti, že jste uhradili celou kupní cenu.

Kupní cenu můžete přirozeně uhradit i prostřednictvím hypotečního úvěru. V takovém případě jsou lhůty k zaplacení třetí splátky kupní ceny přizpůsobeny obvyklým podmínkám hypotečního financování. Rádi Vás odkážeme na finanční poradce, kteří Vám budou schopní pomoc při financování Vašeho nového bytu tak, abyste získali hypoteční úvěr za co nejlepších podmínek a nejnižších úrokových sazeb.

Do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne zápisu vkladu vlastnického práva kupujícího k bytové jednotce do katastru nemovitostí dojde k předání a převzetí bytové jednotky. V den předání a převzetí jednotky obě strany podepíší předávací protokol o předání a převzetí a… je to :)